ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Marjolein van der Heijden Photography.

 

Bij het boeken en de aanbetaling van de bruidsreportage gaat het bruidspaar akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. 

 

Artikel 1: Fotograaf

Marjolein van der Heijden Photography zal met professionele en reserve apparatuur de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen.

 

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht 

1. Marjolein van der Heijden Photography zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin ze gebruikelijk werkt.

2. Marjolein van der Heijden Photography levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl. 

 

Artikel 3: Aanbetaling

1. Marjolein van der Heijden Photography vraagt bij reservering van de trouwdatum een aanbetaling van 250 Euro. 

2. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard. 

 

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden 

1. Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen. 

2. Marjolein van der Heijden Photography zal het verschuldigde bedrag in een factuur sturen naar het bruidspaar. 

3. Het bruidspaar heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 5: Producten en levering

1. Marjolein van der Heijden Photography stuurt na de trouwdag een korte preview

2. Marjolein van der Heijden Photography levert geen raw bestanden.

3. Marjolein van der Heijden Photography hanteert een geschatte levertijd van 5 weken.

4. Marjolein van der Heijden Photography levert haar producten nadat de volledige betaling ontvangen is.

 

Artikel 6: Auteursrecht en privacy

1. Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Marjolein van der Heijden Photography. De foto’s mogen door het bruidspaar vrij worden gebruikt, in overleg voor commercieel gebruik.

2. De foto’s mogen niet extra bewerkt worden door het bruidspaar.

3. Marjolein van der Heijden Photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

 

Artikel 7: Annulering en opschorting

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Marjolein van der Heijden Photography, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Bij annuleren van de overeenkomst op de overeen gekomen datum door het bruidspaar houd Marjolein van der Heijden Photography de aanbetaling van 250 euro.

3. Mocht Marjolein van der Heijden Photography niet in staat zijn om de bruiloft vast te leggen op de overeen gekomen datum dan ontvangt het bruidspaar de volledige aanbetaling binnen 14 werkdagen terug.

 

Artikel 9: Portretrecht

1. Marjolein van der Heijden Photography houdt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend), de website en weblog, portfolio, social media en in drukwerk.

2. Marjolein van der Heijden Photography mag foto's gebruiken voor foto wedstrijden en publicaties in tijdschriften.

3. Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 10: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1.  Marjolein van der Heijden Photography houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.