ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MARJOLEIN VAN DER HEIJDEN PHOTOGRAPHY

 

 

Bij het boeken van een fotoreportage gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

 

 

Artikel 1: Fotograaf

Marjolein van der Heijden Photography zal met professionele en reserve apparatuur de fotoreportage verzorgen. 

 

 

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht 

1. Marjolein van der Heijden Photography zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin ze gebruikelijk werkt. 

2. Marjolein van der Heijden Photography levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl. 

 

 

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden 

1. Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen. 

2. Marjolein van der Heijden Photography verstuurd kort na de fotoreportage de factuur.
3. De factuur heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

 

 

Artikel 4: Producten en levering
1. Marjolein van der Heijden Photography levert geen raw bestanden. (Onbewerkte originele foto’s)
2. Marjolein van der Heijden Photography hanteert een geschatte levertijd van 3 weken.
3. Marjolein van der Heijden Photography levert haar producten nadat de volledige betaling ontvangen is. 

4. De foto’s worden digitaal via wetransfer aangeleverd.

5. Nadat de klant de foto's ontvangen heeft, ligt de verantwoordelijkheid van het bewaren van de foto's bij de klant, Marjolein van der Heijden Photography bewaard de foto's niet in haar archief.

 

 

Artikel 5: Auteursrecht en privacy
1. Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Marjolein van der Heijden Photography. De foto’s mogen door de klant vrij worden gebruikt, in overleg voor commercieel gebruik.
2. De foto’s mogen niet extra bewerkt worden door de klant.
3. Marjolein van der Heijden Photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden. 

 

 

Artikel 6: Portretrecht
1. Marjolein van der Heijden Photography houdt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend), de website en weblog, portfolio, social media en in drukwerk.
2. Marjolein van der Heijden Photography mag foto's gebruiken voor foto wedstrijden en publicaties in tijdschriften.
3. Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd. 

 

 

Artikel 10: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden 

1. Marjolein van der Heijden Photography houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.